När Något Händer

Eftersom vi beslöt att inte ha någon vaktmästare och på så vis spara in pengar till föreningen, så har styrelsen för att underlätta för de boende, delat upp nedanstående personer på olika ansvarsområden. Nu när detta är ett ideellt åtagande så bör man ha i åtanke och även förståelse för att saker ibland kan ta tid.

Följande kan ni vända er till om något händer inom dennes ansvarsområde.

Byggnader: Maud Johansson, tel 50841, 073/8090673

Vid problem och fel på byggnaderna, kontakta genast ansvarig, så att problemet ej förvärras eller kvarstår. 

Fjärrvärmen: Ulf Wikström, tel. 52130, 070-3398050

Kontakta ansvarig vid vattenbrist och vid dålig värme på inkommande värme i element och kranar. 

Kompost: Elmer Lindquist, tel. 50234

Vid funderingar om lämpligt material i komposten och var man lägger det så kontakta ansvarig först, hör dig annars för med någon av de boende. Om ingen finns att tillgå, avvakta då med att kompostera till senare. 

Maskinparken: 

Med detta menas alla bensindrivna eller elektriska redskap som föreningen äger. Åkgräsklippare, gräsklippare (bensindriven) och trimmer iordningställes inför säsongen på vårkanten av ansvarig. Om man har problem med dessa kontaktas ansvarig eller någon i sin närhet. Åkgräsklipparen bör bara användas av klippansvariga. Efter att man nyttjat redskapen gör man rent dessa samt tankar vid behov.

Miljö/Sopor:

Anna tar ut soptunnorna för tömning udda veckor, alla kan hjälpas åt att ta in dem sen. Alla hjälps åt att hålla snyggt i soprummet. Övriga miljöfrågor hänvisas till Maud Johansson

Plogning/Sandning

Vi hjälps åt med att ingången till tvättstugan sopas, sandas eller skottas. ”Egna” ytor ansvarar den enskilde för. 

TV, bredband och telefoni: Ulf Wikström, tel. 52130, 070-3398050

Om ni ej har fått hjälp av Telia på nummer 020-240 250, kontakta då ansvarig om problemet är på grund av bredbandsuppkopplingen och inte ett handhavandeproblem, dessa bör du lösa själv i första hand. (Du som har dator, på vår hemsida www.savarhus1.n.nu, finns fullständiga instruktioner vid bredbandsproblem, samt uppdateringar ang. vår datatrafik, telefon och tv.) 

Tvättstugan: Anna-Greta Andersson, tel. 52145

Om felet inte kan avhjälpas på egen hand genom att läsa de instruktioner som finns, tar man kontakt med ansvarig. Om inte någon ansvarig finns att tillgå och problemet känns brådskande kan man själv göra en felanmälan. Telefonnummer till reparatör finns på anslagstavlan i tvättstugan. Sätt, i så fall, en lapp med datum och din signatur på den maskin som är felanmäld. 

Övrigt: Maud Johansson, tel. tel 50841, 073/8090673 

Om den ansvarige inte går att få tag på, går det bra att vända sig till Maud Johansson eller Ulf Wikström i samtliga ärenden.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)