När Något Händer

Vill du felanmäla något vänder du dig till någon av oss i styrelsen. Vi har delat in oss i olika ansvarsområden och  aktuell lista på vem som ansvarar för vad, finns uppsatt på anslagstavlan utanför tvättstugan. Är den personen inte anträffbar och ärendet är akut, kan du vända dig till någon av de övriga styrelsemedlemmarna. 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)