Trivselregler

Byggnationer
Vid större ombyggnader inomhus (ej målning, tapetsering) och all ombyggnad utomhus (altan, tak, staket, m.m.), måste du prata med någon i styrelsen. Du kan även lämna in ritning och i korta ordalag berätta vad du planerar. Framför allt viktigt är att du talar med dina närmaste grannar beträffande dina planer.

Gemensam utrustning för utlåning
I soprummet finns det 2st. gräsklippare (akrylatbensin), 1st kraftig motordriven trimmer, 2st elektriska trimmer för utlåning. Du kommer in med din hemnyckel. Ett par stegar och även skottkärror finns i förrådet, samt spadar och räfsor.

Bil
Du bör endast köras in på gården för av och pålastning. Självklart kör du försiktigt inom området. Besöksparkeringarna är till för besökare. För att inte blockera dessa kör du in din bil i ditt garage eller på din parkering. 

Köksfläkt/Ventilation
Har du frågor eller problem med detta pratar du med Maud eller någon annan i styrelsen.

Vatten
Självklart slösar du inte med vattnet. Tvättmaskiner/Diskmaskiner skall ej köras halvfulla. Vattning av rabatter och buskar skall ske tidig morgon alt. sen kväll, ej när solen skiner.

Städdagar
2 gånger/år har vi gemensam, allmän städning av området. Då vi vårdar lekplatser, föreningslokal och andra gemensamma områden.

Utemiljö
Det ligger på alla, men framför allt på oss vuxna, att se till att området inte utsätts för onödigt slitage, både av trivsel samt av ekonomiska skäl. Buskar och andra planteringar skall inte trampas ned, varken av fot, cykel eller boll. 

Sopor
Hushållssopor måste källsorteras och paketeras efter instruktion. Papper/glas/batterier skall du slänga vid sopstation, grovsopor får du själv transportera till återvinningscentralerna. Du hämta nya kompostpåsar för källsorteringen i soprummet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)