Trivselregler

Byggnationer
Vid större ombyggnader inomhus (ej målning, tapetsering) och all ombyggnad utomhus (altan, tak, staket, m.m.), måste du prata med någon i styrelsen. Du kan även lämna in ritning och i korta ordalag berätta vad du planerar. Framför allt viktigt är att du talar med dina närmaste grannar beträffande dina planer.

Gemensam utrustning för utlåning
I soprummet finns det gräsklippare, motordriven- och elektrisk trimmer och trädgårdsredskap som de boende kan använda. Du kommer in med din hemnyckel. 

Bil
Du bör endast köras in på gården för av och pålastning. Självklart kör du försiktigt inom området. Besöksparkeringarna är till för besökare. För att inte blockera dessa kör du in din bil i ditt garage eller på din parkering. 

Städdagar
2 gånger/år har vi gemensam, allmän städning av området, då vi vårdar lekplatsen, föreningslokal och andra gemensamma områden.

Utemiljö
Det ligger på alla, men framför allt på oss vuxna, att se till att området inte utsätts för onödigt slitage, både av trivsel samt av ekonomiska skäl. Buskar och andra planteringar skall inte trampas ned, varken av fot, cykel eller boll. 

Sopor
Hushållssopor måste källsorteras och paketeras efter instruktion. Det finns en blå liten kontejner i soprummet där man kan lämna tidningar. Däremot ska Kartong/glas/metall/plast och batterier transporteras till sopstationen och grovsopor lämnas i återvinningscentralerna. Detta ombesörjer du själv. Påsar för sortering av matfall finns i garderoben i soprummet.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)